merwedebrug in aanbouw
psycholoog gorinchem
Merwedebrug in aanbouw
Behandeling
Meestal is een eerste gesprek binnen twee a drie weken mogelijk. Voor de actuele wachttijd zie informatie. In een kennismakingsgesprek zoeken we samen naar de brug tussen klacht en kracht. De intake is ook een moment om te ervaren of jij je op je plek voelt bij Psycholoog Gorinchem en er een klik is tussen jou, de behandelaar en aangeboden zorg. Mocht de match ontbreken, dan zoeken we samen naar een oplossing of andere psycholoog. Wil je iemand meenemen tijdens de intake? Geen enkel probleem, maar geef het van tevoren wel even door. Psycholoog Gorinchem werkt volgens wetenschappelijke zorg standaarden en richtlijnen (wil je hier meer over weten?) van behandeling en diagnostiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van therapeutische principes zoals onder andere EMDR (kan ook online!) en cognitieve gedragstherapie (angst en depressie). Mocht je het prettig vinden om de consulten via een videogesprek te laten plaatsvinden, is dat gewoon mogelijk. Om de voortgang op 'de brug naar beter' goed te kunnen volgen, word je -als je daar toestemming voor geeft-, op diverse momenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Verder krijg je aan het eind van de behandeling een vragenlijst die je tevredenheid meet. De resultaten hiervan worden jaarlijks op de website gepubliceerd. Je kunt ook een reactie plaatsen op Zorgkaart Nederland.
Zonder verwijsbrief (via Zorgdomein) van je Huisarts is helaas geen behandeling mogelijk. Zodra de verwijzing is verstuurd, kun je contact zoeken tijdens de telefonische spreekuren we maken dan even kennis en de vervolgstappen worden aan je uitgelegd. Je verwijzer wordt op de hoogte gesteld van je klachten en de inhoud, lengte, verloop c.q. resultaat van het behandeltraject tenzij je hier bezwaar tegen hebt.                                             Er is samenwerking met diverse huisartspraktijken en collega psychologen, psychotherapeuten en psychiaters binnen de vrijgevestigde GGZ. Psycholoog Gorinchem neemt deel aan een Intervisiegroep in Tiel  en is aangesloten bij PsyZorg Gorinchem.