In 2022 heeft Psycholoog Gorinchem geen contracten afgesloten met Zorgverzekeraars  hier meer informatie. 

Cliënten ontvangen zelf een factuur die bij de Zorgverzekeraar kan worden ingediend. Niet altijd wordt het in rekening gebrachte bedrag volledig vergoed,  tenzij je een restitutiepolis hebt afgesloten. Het is verstandig om vóór de behandeling te informeren bij je verzekering wat de daadwerkelijke vergoeding zal zijn.

Let op: het kan zijn (bijvoorbeeld CZ}, dat voorafgaand aan GGZ zorg bij Psycholoog Gorinchem, een akkoordverklaring moet worden aangevraagd.

Omdat Psycholoog Gorinchem voldoet aan de wettelijke eisen en regelgeving, dient de zorgverzekeraar altijd (een deel van) van de rekening te vergoeden.

Wordt alles vergoed vanuit de Basisverzekering? Nee, zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

  • De behandeling start met de intake: twee consulten Diagnostiek 45 minuten (CO0432).

  • Vanaf de derde sessie zal CO0497 Behandeling 45 minuten worden gedeclareerd.

  • Het tarief onverzekerde zorg OVP (zelfbetalers) bedraagt 100 euro voor 45 minuten (uurtarief 133 euro).

  • Het no-showtarief (als je verzuimt 24 kantooruren van te voren de afspraak te annuleren of niet op de afgesproken tijd verschijnt) bedraagt 65 euro en wordt niet door de Zorgverzekeraar vergoed.

Het nieuwe ZORGPRESTATIEMODEL VOOR DE GGZ is in werking. Klik voor de digitale folder met uitleg.

Wil je meer over de kosten weten, neem gerust contact op tijdens de telefonische spreekuren.

 

psychologische hulpverlening in de Basis-GGZ